Info Netzwerk

29. Januar 2020 - 30. Januar 2020

Netzwerkveranstaltung "E-LASS meets MariLight"

Ort:

Bremen, Atlantic Hotel Universum

“Lightweight Applications at Sea”

Weitere Infos zur letzten Fachveranstaltung können hier abgerufen werden.